ยิ่งเทรด ยิ่งแถม

พิเศษ สำหรับลูกค้า ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
เมื่อเทรด Gold Futures, Gold Online, และ SET50
รับ Central Gift Voucher

ยิ่งเทรด ยิ่งแถม

พิเศษ สำหรับลูกค้า
ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

เมื่อเทรด Gold Futures,
Gold Online, และ SET50
รับ Central Gift Voucher

เงื่อนไขดังนี้

1. ซื้อ-ขาย Gold Futures, Gold Online, และ SET50 Index Futures จำนวน ดังต่อไปนี้
100 สัญญาขึ้นไปต่อเดือน รับ Central Gift Voucher 400 บาท
150 สัญญาขึ้นไปต่อเดือน รับ Central Gift Voucher 600 บาท
200 สัญญาขึ้นไปต่อเดือน รับ Central Gift Voucher 800 บาท
หากซื้อ-ขายเกิน 200 สัญญาขึ้นไป ทุก 100 สัญญา รับ Central Gift Voucher 400 บาท

.

2. ท่านสามารถสะสมยอดการซื้อ-ขายสัญญา ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
โดยแบ่งรอบการสะสมยอดซื้อ-ขาย ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน มีนาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน เมษายน 2566
รอบที่ 3 วันที่ 1-30 เมษายน 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน พฤษภาคม 2566
รอบที่ 4 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน มิถุนายน 2566

.

นับยอดสะสมการซื้อ-ขายสัญญา เดือนต่อเดือน และเริ่มนับยอดใหม่ทุกวันที่ 1

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
หรือ โทร. 02-112-2222 กด 6

.

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขดังนี้

1. ซื้อ-ขาย Gold Futures, Gold Online, และ SET50 Index Futures จำนวน ดังต่อไปนี้
100 สัญญาขึ้นไปต่อเดือน รับ Central Gift Voucher 400 บาท
150 สัญญาขึ้นไปต่อเดือน รับ Central Gift Voucher 600 บาท
200 สัญญาขึ้นไปต่อเดือน รับ Central Gift Voucher 800 บาท
หากซื้อ-ขายเกิน 200 สัญญาขึ้นไป ทุก 100 สัญญา รับ Central Gift Voucher 400 บาท

.

2. ท่านสามารถสะสมยอดการซื้อ-ขายสัญญา ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
โดยแบ่งรอบการสะสมยอดซื้อ-ขาย ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน มีนาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน เมษายน 2566
รอบที่ 3 วันที่ 1-30 เมษายน 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน พฤษภาคม 2566
รอบที่ 4 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 จะได้รับ Central Gift Voucher ภายในเดือน มิถุนายน 2566

.

นับยอดสะสมการซื้อ-ขายสัญญา เดือนต่อเดือน และเริ่มนับยอดใหม่ทุกวันที่ 1

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
หรือ โทร. 02-112-2222 กด 6

.

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจเปิดบัญชีซื้อ-ขาย